English  |  Francais



אתר הנצחה של סג"ם אלון שחם ז"ל 




נפל ביום 30/01/2010 ט"ו בשבט
עד כה עברו 3598 ימים ללא אלון
שהם 9 שנים
ו- 313 ימים