English  |  Francaisאתר הנצחה של סג"ם אלון שחם ז"ל 
נפל ביום 30/01/2010 ט"ו בשבט
עד כה עברו 4321 ימים ללא אלון
שהם 11 שנים
ו- 306 ימים