English  |  Francaisאתר הנצחה של סג"ם אלון שחם ז"ל 
נפל ביום 30/01/2010 ט"ו בשבט
עד כה עברו 3918 ימים ללא אלון
שהם 10 שנים
ו- 268 ימים