English  |  Francaisאתר הנצחה של סג"ם אלון שחם ז"ל 
נפל ביום 30/01/2010 ט"ו בשבט
עד כה עברו 3456 ימים ללא אלון
שהם 9 שנים
ו- 171 ימים